Wat is Atchin?

Atchin is de oude naam van het huidige Atjeh in Noord-Sumatra. De internationale spelling is Aceh.

Met deze site wil de initiatiefnemer zowel de kant van het toenmalige Oost Indisch Leger als de Atjeh kant toelichten en in beeld brengen door middel van objecten en documentaties uit privé verzamelingen.

Mijn dank gaat dan ook uit naar verzamelaars en mensen die informatie en objecten uit eigen of familiebezit ter beschikking hebben gesteld voor deze site, zodat dit voor een groter publiek beschikbaar is.